Lokkrust-skade på vanleg gran i norske juletrefelt

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø & Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 42-45

Pris: 150

Artikel/abstract:

Lokkrust (Thekopsora areolata) er fyrst og fremst ein sjukdom på konglar av vanleg gran (Picea abies), men kan også føra til unormal vekst av nye granskot når klimatilhøva er gunstige for soppen; mildt og fuktig. Topp- og sideskot med lokkrustangrep bøyer seg over mot den sida av skotet som er smitta. Seinare veks skota oppover, og dei kan då verta nærast S-forma eller heilt krølla. I 2012 var det omfattande skade av lokkrust i fleire juletrefelt, spesielt på Austlandet.

Læs artiklen