De andre næringsstoffer. Doseres de i tilstrækkelig omfang i den evige fokus på kvælstof?

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 21-26

Pris: 150

Artikel/abstract:

Udvalget af gødningstyper er stort, men hvad betyder forskellene i sammensætningen egentlig for juletræernes vækst og kvalitet. Der fokuseres meget på kvælstof, men det er spørgsmålet, om der i bestræbelserne på at få kvælstofnormen til at række, tilføres optimale mængder af de andre nødvendige gødningsstoffer, som f.eks. kalium, fosfor, magnesium, kalcium og svovl? Nyudviklede gødningsmodeller for aldersgradueret gødskning giver faktisk en god indsigt i, hvordan det forholder sig for forskellige gødningstyper set i forhold til træernes behov.

Læs artiklen