Ny organisering på Københavns Universitet

Formidling

Forfatter(e): Vivian Kvist Johannsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 9-11

Pris: 150

Artikel/abstract:

Trods udfordringer med finansiering og omstrukturering forskes der stadig i pyntegrønt på Københavns Universitet (KU) i samarbejde med dyrkere og kolleger i ind- og udland. 

I 2012 skete der en række organisatoriske ændringer på Københavns Universitet, og der kan for udenforstående opstå en vis uklarhed om, hvad strukturen og de nye navne egentlig dækker over. Dette forsøges der her kort rådet bod på.

Læs artiklen