Skade på årsnåler av nordmannsedelgran, resultat frå feltforsøk i Danmark 2012

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Arne Stensvand & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sjukdomen har ikkje fått eit norsk namn, men vert på dansk omtala som «røde nåle» og på engelsk som «current season needle necrosis» (CSNN). Forsøk viser at dekke med skuggenett i vekstsesongen hindrar symptomutvikling.

Vi har observert CSNN på fjelledelgran (Abies lasiocarpa), kjempeedelgran (A. grandis), nobeledelgran (A. procera) og nordmannsedelgran (A. nordmanniana), der skade på sistnemnte art har størst økonomiske konsekvensar. Skadeomfanget varierar sterkt mellom lokalitet og år. Mange danske juletreplantingar av nordmannsedelgran var hardt ramma i 2012, men det vart ikkje meldt om skade i Noreg.

Læs artiklen