Fugle i juletræer

Formidling

Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 63-66

Pris: 150

Artikel/abstract:

En østrigsk undersøgelse fra 2012 viste at hedelærke (Lullula arborea) og rødrygget tornskade (Lanius collurio), som begge er på fuglebeskyttelsesdirektivets liste over arter, som kræver en ”gunstig bevaringsstatus”, trives i østrigske juletræskulturer, hvor man i driften tager hensyn til fuglene. Fugle kan både have en positiv og negativ påvirkning i juletræer. Alvorlig beskadigelse af topskud fra fugle er velkendt, men fugle kan også generelt ses som et aktiv i forhold til skadedyrsbekæmpelse og det er samtidig ønskeligt at bevare og i bedste fald optimere biodiversiteten i juletræsproduktionen. Med få tiltag kan man forbedre fuglenes vilkår i juletræskulturen og ved anvendelse af fuglepinde minimerer man skader på topskuddet.

Læs artiklen