Nordmannsedelgran og andre edelgranartar som juletre

Formidling

Forfatter(e): Hans Nyeggen, Jan-Ole Skage, Åge Østgård & Inger S. Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 33-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

Nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) har i mange år vore den mest brukte edelgrana til juletreproduksjon på Sør- og Vestlandet, og er saman med fjelledelgran (A. lasiocarpa) godt innarbeidd på den norske juletremarknaden. Ein forsøksserie med nordmannsedelgran og ti andre edelgranartar frå Asia, Nord-Amerika og Europa viser at det finst fleire treslag av edelgran som kan ha potensiale for juletreproduksjon på klimatisk gunstige plassar i sørnorske kyststrok. Blant anna har nikkoedelgran (A. homolepis) og koreaedelgran (A. koreana) i Trøndelag og tyrkisk edelgran (A. bornmuelleriana) i Sogn gitt høgt juletreutbytte.

Læs artiklen