Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Trude Slørstad, Ragnar Johnskås & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 28-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

Dei siste åra har det vore alvorlege angrep av edelgranbarkkreft (Neonectria neomacrospora) på ulike edelgranartar i Noreg.  Det siste som vart stadfesta, var omfattande angrep i ein frøplantasje av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) i Oppland fylke i juli 2013.  Det er også ein pågåande epidemi i Danmark, der produksjon av edelgran til juletre og skogsvirke er sterkt skadelidande. Så langt har vi ikkje gjennomført sprøyteforsøk mot skadegjeraren i felt, men vi har interessante resultat frå laboratorie-forsøk.

Læs artiklen