Neonectria ædelgrankræft i klippegrønt og skov

Formidling

Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Neonectria svamp optræder ikke kun i nordmannsgran juletræer, men kan også findes i klippegrønt og andre ældre bevoksninger, hvorfra smitten kan spredes til juletræer. Sanering af sikkert inficerede træer er et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

Ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) er i løbet af de sidste tre år blevet et stadigt større problem hos danske juletræsdyrkere. I Norge optræder svampen derimod mest på prydtræer og i små skovbevoksninger, specielt på langnålet ædelgran (A. concolor) og klippeædelgran (Abies lasiocarpa). Her i sommer blev svampen dog også fundet i en frøplantage med klippeædelgran, se artikel om ”Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft”.

Læs artiklen