Fjelledelgran med høyt juletreutbytte på skogsmark i Dalane

Formidling

Forfatter(e): Jan-Ole Skage & Åge Østgård

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 35-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sørlandet og Vestlandet har meget gode forhold for dyrking av juletrær, spesielt gjelder dette for edelgranarter. I Agder, Dalane og Ryfylke er klimaet spesielt godt egnet for produksjon av juletrær. Her er det mye ledige areal som er velegnet for mer juletreplanting. I dette området ble hele 44 provenienser av fjelledelgran plantet i 1999 og 2000 i ett forsøk på skogsmark ved Moi i Dalane. Etableringen ble vellykket og overlevelsen var her meget høy. De beste proveniensene ga også et høyt juletreutbytte etter en streng kvalitetsvurdering uten noen skader og feil. 

Læs artiklen