Forsøg med røde nåle - ingen kalcium ind i nålene fra gødning

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

På baggrund af den hidtil største forekomst af røde nåle i vækstsæsonen 2012 iværksatte Danske juletræer afprøvninger af diverse kalcium- og gødningsprodukter på fire lokaliteter. Hensigten var at afdække om forskellige traditionelle handelsgødninger samt bladgødninger med kalcium kunne afhjælpe problemet. Men det blev ikke et år, hvor fænomenet ”røde nåle” var særligt udbredt og det lykkedes ikke med nogen af produkterne at få kalcium ind i nålene. Så der skal nytænkes!

Læs artiklen