Kartlegging av Neonectria på edelgran på vestkysten av USA

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø, Gary A. Chastagner & Kathleen Riley

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 30-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria neomacrospora gjer stor skade på edelgran (Abies spp.) i Skandinavia. Dette gjeld ikkje minst fjelledelgran (A. lasiocarpa), ein art som det er stort fokus på som juletre i Noreg. I august 2013 vart det gjennomført ei kartlegging i statane Idaho, Oregon og Washington i USA for å sjå om denne soppen også gjer skade der. Soppen vart ikkje funnen i naturlege bestand av fjelledelgran, men han vart påvist på fjelledelgran og 15 andre edelgranartar i ulike plantingar i låglandet i Oregon og Washington. 

Læs artiklen