Neonectria spørgeskemeundersøgelse

Formidling

Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 4-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria (Neonectria neomacrospora) har i de sidste år nærmest bredt sig epidemisk og medført alvorlige problemer for mange juletræsdyrkere. For at få et overblik over omfanget og udbredelsen af Neonectria udførte Danske Juletræer fra starten af august en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med IGN, Københavns Universitet. Resultaterne peger på, at Neonectria findes i hele landet, men at den er mest udbredt i Midtjylland. Dyrkerne peger selv på, at én af de vigtigste smittekilder er ældre nærtstående ædelgranarter. 

Læs artiklen