Udsåning uden Kemi!

Formidling

Forfatter(e): Lars Henrik Bols

Publikation: Nåledrys nr. 87

År: 2014

Side(r): 56-58

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den 1/7 2013 indførte vores Miljøminister nye afgifter på sprøjtemidler! For mange midlers vedkommende har dette betydet en fordyrelse af de midler, vi alle er afhængige af effekten af. For eksempel er Glyphosat- midler steget med godt 60 % og Karate er steget fra 256 kr. til 560 kr. Disse afgifter er beregnet på at begrænse brugen af de mest giftige midler, hvorfor afgiften er steget mere på disse, mens andre midler er faldet i afgift.

Læs artiklen