Hvor meget kvælstof optager juletræerne?

Formidling

Forfatter(e): Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Simon Skov og Lars Stoumann Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 88

År: 2014

Side(r): 12-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er kvælstof, der har størst betydning for træernes vækst og nålenes farveudvikling (Christensen et al., 2001). Derfor har der været et udbredt ønske om at øge den eksisterende viden om, hvordan timingen af gødskning med kvælstof påvirker optaget af dette vigtige næringsstof. Ved hjælp af gødskning med sporbart kvælstof i en nordmannsgran-juletræsbevoksning har vi kunnet følge transporten og planteoptaget af kvælstoffet i et juletræsøkosystem.  

Læs artiklen