Markedsundersøgelse for klippegrøntanvendelse 2013

Formidling

Forfatter(e): Henrik Mainz & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 4-9

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

For første gang i en længere årrække er der gennemført en undersøgelse omkring anvendelse og forbrug
af klippegrønt i det forarbejdende led. Undersøgelsen giver god information om både forbrugsmønstre,
udviklinger og forventninger til fremtidens marked inden for klippegrøntområdet i Tyskland.

Læs artiklen