Nyt projekt: Neonectria

Formidling

Forfatter(e): Knud B. Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 56 - 58

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Et nyt forskningsprojekt skal give større indsigt i de skader, der er forårsaget af svampen Neonectria neomacrospora, samt svampens biologi, spredning og genetiske variation. Projektet, som finansieres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, og støttes af Danske Juletræer og Danske Planteskoler, påbegyndes 1. september 2014 og forventes afsluttet medio 2017.

Læs artiklen