Aktuelle frøkilder i norsk fjelleskog til juletræer

Formidling

Forfatter(e): Jan-Ole Skage, Terjer Hidle & Øyvind Meland Edvardsen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 36-38

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er kjent for å ha god nåleholdbarhet, fin farge og slank vekstform. Undersøkelser ved Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) i Bergen har vist at fjelledelgran har like god nåleholdbarhet som nordmannsedelgran (Abies nordmanniana), spesielt den blålige varieteten korkedelgran (Abies lasiocarpa var. arizonica) holder godt på nålene. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å registrere interessante populasjoner med fjelledelgran i USA og Canada. Systematisk testing av provenienser fra Nord-Amerika i Sør-Norge samt dyrkernes erfaringer har gitt verdifull kunnskap om hvor det bør hentes frø. Tilgangen på frø fra Nord-Amerika er imidlertid fortsatt usikker, blant annet på grunn av uregelmessige frøår, skogbrann, insektskader, restriksjoner og utilgjengelighet.

Læs artiklen