Forsker- og rådgiverkonferanse innen juletreproduksjon i Norge 6-11 september 2015