Glyphosat – et herbicid med fordele

Formidling

Forfatter(e): Anders Reppien Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 92

År: 2015

Side(r): 43-46

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Glyphosats eminente egenskaber som herbicid blev første gang opdaget i 1970, hos Monsanto Agricultural Products Company, af Dr. John E. Franz. I dag, godt 40 år efter opdagelsen, markedsfø­res aktivstoffet under en lang række handelsnavne, som alle dækker over forskellige formu­leringer, der anvendes i hele verden til kontrol af en- og flerårige plantearter.

Læs artiklen