Ny skadegjerar på nobeledelgran

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø og Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 36-37

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

I mars 2015 vart soppen Camarographium abietis funnen på nobeledelgran (Abies procera) i eit klyppegrøntfelt i Vest-Agder. Det vart også funne edelgranbarkkreft (Neonectria neomacrospora) i feltet, ein velkjent skadegjerar på edelgran, men begge soppane var ikkje til stades på same skota. Førebels veit vi ikkje noko om skadepotensialet til C. abietis.

Læs artiklen