Skadegörare på svenska julgranar

Formidling

Forfatter(e): Martin Petersson, John Frampton, Jonas Rönnberg och Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 22-32

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

En studie av svensk julgransodling gjordes under våren 2015 i syfte att undersöka förekomsten av olika skadegörare. Ytterligare ett syfte med studien vara att undersöka om det fanns någon förekomst av Phytophthora arter i fält eller i de närbelägna vattendragen som motar avrinningsvatten från de undersökta julgransodlingarna. Phytophthora är en allvarlig skadegörare på plantor världen över, också på barrträd.

Læs artiklen