Phytophtora rotråte i juletrefelt

Formidling

Forfatter(e): Venche Talgø og Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 32-37

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Phytophthora rotråte forårsaket av ulike arter av Phytophthora er et stort problem i juletreproduksjonen i USA. I Norge er det også rapportert om flere tilfeller av skade på grunn av Phytophthora både i juletrær og klippegrønt, men så langt ikke i Danmark. I begge landene er flere arter av Phytophthora funnet på treaktige vekster i grøntanlegg. Vi har også sett en urovekkende spredning av hytophthora til løvtrær i bynære skoger, vassdrag og naturområder det siste tiåret, spesielt i Norge. Både i Norge og Danmark har vi undersøkt vann i eller like ved juletreplantinger og funnet flere Phytophthora-arter, så dette er en skadegjører juletredyrkere må være på vakt overfor.

Læs artiklen