Gødskning med forskellige kvælstofformer på Gisselfeld kloster

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen1), Rune Vestager Asmussen, Jan Olsen, Robert Nødebo Poulsen & Martin Frandsen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 66-76

Artikel/abstract:

I salgsklare juletræskulturer er det en særdeles vigtig kvalitetsparameter, at træerne står med den rigtige dybgrønne farve, når høsten nærmer sig. En tilstrækkelig forsyning af kvælstof er helt central for træernes farve. Derfor er det udbredt at farvegødske med kvælstof i sensommeren/først på efteråret. Et forsøg på Gisselfeld Kloster med forskellige typer kvælstofgødninger i både grundgødskningen og farvegødskningen har vist, at der er stor forskel på de forskellige gødskningstyper og deres effekter på nålefarven – men også på andre kvalitetsparametre, som nålelængde og topskudshøjde.

Læs artiklen