Resistens - Den usynlige fjende

Formidling

Forfatter(e): Rune Vesterager Asmussen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 28-36

Artikel/abstract:

Resistensudvikling er et stadigt stigende problem inden for mange områder i samfundet. Siden de første opgørelser i 1950’erne er antallet af registrerede tilfælde med udvikling af resistens blandt bakterier, planter, insekter og svampe og andre skadevoldere steget stødt. Udviklingen er særdeles uheldig, da det ikke blot udfordrer jordbrugets produktion, men også den generelle sundhed i samfundet. Hvis resistensudviklingen fortsætter i samme tempo som hidtil, kan samfundet stå over for store udfordringer i fremtiden. Der er dog håb forude, for med få simple principper kan vi gøre meget for at forebygge udviklingen af resistens mod bekæmpelsesmidlerne.

Læs artiklen