Ukrudtsmidlet Ronstar Expert – et års erfaring

Formidling

Forfatter(e): Sara Duckert

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 38-39

Artikel/abstract:

Ukrudtsmidlet Ronstar Expert blev godkendt og markedsført i foråret 2015. Ronstar Expert er specielt blevet udviklet og efterfølgende godkendt til ukrudtsbekæmpelse i juletræskulturer. Foruden denne anvendelse blev Ronstar Expert også godkendt til anvendelse på en lang række forskellige arealer, som ønskes holdt fri for ukrudt. Erfaringerne fra det første år har været særdeles positive og lever fuldt ud op til forsøgsresultaterne, der er blevet opnået både her i landet og i flere europæiske lande. 

Læs artiklen