Nåleanalyser i nyt perspektiv…

Formidling

Forfatter(e): Robert Nøddebo Poulsen*, Rune Vesterager Asmussen, Lars Bo Pedersen, Jan Olsen & Martin Frandsen

Publikation: Nåledrys nr. 96

År: 2016

Artikel/abstract:

Et samarbejde mellem Eurofins, Danske Juletræer, Gisselfeld Gods og Spectrofly Aps førte til at der i 2014/15 blev gennemført et forsøg i en 6-årig kultur af nordmannsgran-juletræer på Gisselfeld Kloster. I forsøget blev det undersøgt om sensordata fra ubemandede dronefly kan benyttes til at beskrive træernes næringsstofstatus. Perspektivet er, at sensordata kan anvendes som grundlag for en stedsbestemt dyrkningspraksis, hvor gødningen kan tildeles efter de lokale behov i kulturerne og derved anvendes mere effektivt.

Læs artiklen