Portræt af en skadevolder: Ager-padderokken

Formidling

Publikation: Nåledrys nr. 96

År: 2016

Artikel/abstract:

I serien ”Portræt af en skadevolder” fokuserer vi på en række af de mest hyppigt forekommende skadevoldere i juletræs- og klippegrøntskulturerne. Vi dykker ned i skadevoldernes biologi og ser samtidigt på vores behov samt mulighederne for at bekæmpe dem. Vi tager hul på rækken af artikler med en ukrudtsart, som de fleste nok har stiftet bekendtskab med; Ager-padderokken. 

Læs artiklen