Organiske gødninger til juletræer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 98

År: 2016

Side(r): 55-65

Artikel/abstract:

Kunstgødning har vist sig velegnet til gødskning af juletræer, men måske har organiske gødninger nogle fortrin, som er særligt velegnet til juletræsdyrkning. De mest oplagte omhandler langsom næringsstoffrigivelse, indhold af mikronæringsstoffer, strukturforbedrende egenskaber og ressourcegenbrug samt mulighed for økologisk produktion. Tilmed kan den langsomme næringsstoffrigivelse være et af midlerne mod røde nåle. Når udgifterne til organiske gødninger holdes op mod kunstgødning, bør udgifterne til udbringning indregnes, da de organiske gødningers langtidsvirkning kan kompensere for flere gødningsudbringninger.

Læs artiklen