Fremtidens gødskning i juletræer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 100

År: 2017

Side(r): 34-41

Artikel/abstract:

Tilførsel af næringsstoffer i form af gødskning har været en forudsætning for den levevis, vi kender i dag. Inden for pyntegrøntdyrkningen har gødskning også haft en stor betydning for kvaliteten af både juletræer og klippegrønt. Artiklen belyser fremtidsaspekter med afsæt i den historiske udvikling af gødskningen især med fokus på juletræer

Læs artiklen