GREEN CHRISTMAS – Hvad har vi lært?

Formidling

Forfatter(e): Per Kudsk, Peter Hartvig, Annie Enkegaard, Simon Skov, Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen og Lars Geil

Publikation: Nåledrys nr. 100

År: 2017

Side(r): 69-72

Artikel/abstract:

GREEN CHRISTMAS-projektet startede i foråret 2013. Projektet er finansieret af GUDP erhvervsstøtteordningen under Miljø- og Fødevareministeriet. Kort fortalt er formålet med projektet at undersøge fordele og ulemper ved dyrkning af juletræer med et bunddække af mikrokløver

Læs artiklen