Klippegrøntets udvikling

Formidling

Forfatter(e): Kenneth Klausen og Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 100

År: 2017

Side(r): 26-31

Artikel/abstract:

Traditionen med at bruge klippegrønt strækker sig langt tilbage i tiden. I begyndelsen af 1900-tallet omtales således brugen af rødgran på kirkegårdene, mens anvendelsen til adventskranse i hjemmet omtales i mellemkrigsårene. I begyndelsen var klippegrønt et biprodukt fra skoven. Siden er produktionen udvidet betydeligt til i dag at være et hovedprodukt for
nogle færre specialister.