Udvikling på afsætningsområdet – nedslag i udvalgte områder