Få styr på driften med MARK ONLINE

Formidling

Forfatter(e): Rune Vesterager Asmussen & Kenneth Klausen

Publikation: Nåledrys nr. 101

År: 2017

Side(r): 10-15

Artikel/abstract:

Jordbrugserhvervene bliver fra myndigheder og forbrugere mødt med stigende krav til kontrol og dokumentation af driften. Grundig journalføring og registrering af tiltagene i marken er derfor vigtige for at imødekomme de mange dokumentationskrav. Registreringen giver samtidig et driftsoverblik, der forbedrer mulighederne for at effektivisere produktionen. Uden det rette værktøj kan dokumentationen være en omfattende proces. Derfor tilbyder Danske Juletræer nu også medlemsrådgivning gennem programmet Mark Online, som skaber overblik – samtidigt med at kravene til dokumentation efterleves.

Læs artiklen