Jorden arkitekt, regnormen – gør hvad du kan for at få flere af dem

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 102

År: 2017

Side(r): 36-41

Artikel/abstract:

Iltning af jord, fremme af rodvækst, øget kulstofbinding, koncentration af plantenæringsstoffer, nedbrydning af dødt organisk stof, jordforyngelse, biologisk kontrol samt forbedring af jordstruktur, vandinfiltration og jordstabilitet er alt sammen gode toner for jordbruget. Vi skal værne og måske endda fremme regnormen, som er en af dem, der står bag. Flerårige afgrøder fremmer antallet af regnorme, mens jordbearbejdning og planteværnsmidler er de store syndere.

Læs artiklen