Nye muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse i juletræer?