Første år i gødningsforsøget med organiske gødninger

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Rune Vesterager Asmussen og Kenneth Klausen

Publikation: Nåledrys nr. 103

År: 2018

Side(r): 52-57

Artikel/abstract:

Interessen for organiske gødninger har indenfor juletræsbranchen været stærkt stigende de seneste år. Derfor igangsatte vi i 2017 et større forsøg med organiske gødninger (Nåledrys 101). De første målinger er nu på plads, men der er behov for flere forsøgsår, før man sikkert kan udtale sig om fordelene og ulemperne ved de forskellige gødningstyper.

Læs artiklen