Status for undersøgelserne af Neonectria og ædelgranbarkbillen efter sæsonen 2017