Bare skuldre - Kan gødskning med kalium og ammonium spille en rolle?

Formidling

Forfatter(e): Simon Skov, Morten Ingerslev og Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 105

År: 2018

Side(r): 36-43

Artikel/abstract:

Bare skuldre er en sygdom, der har fået stor opmærksomhed på grund af dens omfang, deklassering af træerne og den negative
påvirkning af indtjeningen. Undersøgelser har peget på, at tilførsel af gødninger, der indeholder store mængder kalium og ammonium, kan medføre en øget udvaskning af magnesium samt sænke optaget af magnesium og derved bidrage til, at flere træer får bare skuldre. Nærværende artikel fokuserer på denne problemstilling ved at analysere resultater fra PAF-projektet ”BARSK”.

Læs artiklen