Juletræernes næringsstofstatus – Nålekemi

Formidling

Forfatter(e): Morten Ingerslev, Per Bjerager, Lars Bo Pedersen og Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 106

År: 2018

Side(r): 50-52

Artikel/abstract:

På den ene side kan kløver fiksere kvælstof fra luften, som på længere sigt kan være med til at øge nålenes koncentration af kvælstof. På den anden side er der også risiko for, at kløverens optag af næringsstoffer vil konkurrere med træernes nærringsstofoptag og derved påvirke træernes næringsstofstatus negativt.

Læs artiklen