Nobilis – et undervurderet emne som juletræ

Formidling

Forfatter(e): Kenneth Klausen og Ulrik Braüner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 107

År: 2019

Side(r): 28-29

Artikel/abstract:

Et afsluttet GUDP-projekt peger på en række muligheder skabt gennem forsøg og afprøvninger. I dette nummer af Nåledrys sættes der i fire artikler fokus på dyrkning gennem proveniensvalg, og gødskning, vækstregulering og udbytte af juletræer. En femte artikel, der omhandler ny frøplantage, udkommer i næste nummer af Nåledrys. 

Læs artiklen