Røde nåle og bare skuldre

Formidling

Forfatter(e): Bjarke Veierskov, Daniel Persson, Helle Juel Martens og Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 107

År: 2019

Side(r): 4-9

Artikel/abstract:

Røde nåle og bare skuldre har reddet branchen som en mare og har gennem de sidste mange år ført til store økonomiske tab for den enkelte dyrker. Nye videnskabelige analyser finansieret af Forskningsenheden og GAU har nu kastet nyt lys over sygdommene. Mikroskopundersøgelser af de nye nåles vokslag er blevet sammenholdt med kemiske analyser af, hvor de nyoptagne næringsstoffer befinder sig i træerne. Undersøgelserne peger på, at underforsyning med kalcium er afgørende for opståen af røde nåle, mens timingen og doseringen samt opfyldning af træets interne lagre af magnesium er afgørende for udviklingen af bare skuldre. Vejret og jordbund er andre forhold, der har stor betydning for, om disse sygdomme opstår. 

Læs artiklen