Vækst- og gødningsstrategi for nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 108

År: 2019

Side(r): 43-54

Artikel/abstract:

Nordmannsgranen vokser ikke som enårige afgrøder eller frugttræer. Den forestilling skal vi væk fra for at tilrettelægge gødskningen optimalt. Den største  næringsstofoptagelse sker om foråret, men træets genbrug af oplagrede næringsstoffer
fra depoter spiller en langt større rolle end hidtil antaget. Træet er tilpasset de
klimatiske vilkår i Kaukasus, som vi måske med de vejrforandringer, vi allerede har set i
Danmark, er ved at fjerne os en smule fra. I artiklen diskuteres træets tilpasning til vækstvilkårene i relation til, hvordan gødskningen kan tilpasses til en bedre vækst og fravær af følgesygdomme som røde nåle og bare skuldre.

Læs artiklen