Giver afvikling kvælstofmangel?

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 109

År: 2019

Side(r): 36-38

Artikel/abstract:

Er du i færd med at afvikle din produktion, er der risiko for, at du kommer til at mangle kvælstof. Det skyldes den særegne regel for juletræer og klippegrønt, hvor kvælstofnormen udregnes som et gennemsnit for hele omdriften knyttet til den enkelte bedrifts juletræs- og klippegrøntarealer. Ordningen tillader, at man må (og bør) flytte kvælstof fra yngre til ældre kulturer, hvor behovet er langt større. Ophører nyplantningen, mister man mulighed for at flytte de krævede mængder.

Læs artiklen