Nyt projekt: sæsonfordeling af gødning

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen og Adam Kofoed Månsson

Publikation: Nåledrys nr. 109

År: 2019

Artikel/abstract:

Et nyt projekt skal vise vejen for, hvornår det er optimalt at grundgødske. Er det om foråret, hvor vi hidtil har troet, at rodaktiviteten er størst, eller er det om sommeren, hvor træet har et stort behov for næringsstoffer til vækst og opbygning af de nye nåle, eller er det i sensommeren, hvor træet måske fylder sine interne lagre op? Kan man nøjes med én årlig gødskning, og hvordan påvirkes vækst samt nålefylde og -farve, når man varierer gødskningstidspunktet og fordelingen af mængden af gødning? Træet lagrer næringsstoffer og flytter dem efterfølgende rundt imellem ældre og yngre nåle og mellem rod og top. Sæsonvejret komplicerer billedet yderligere, fordi der er stor forskel på udvaskningsrisikoen i løbet af året.

Læs artiklen