Eksporten af juletræer og klippegrønt i 2019

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 110

År: 2019

Side(r): 17-21

Artikel/abstract:

Eksporten af juletræer og klippegrønt var i 2018 mængdemæssigt mindre end i 2017, men der er opnået bedre priser på både klippegrønt og juletræer. Den samlede eksportværdi er derfor steget en smule for første gang i syv år, men den er endnu ikke nået op over 1 milliard kroner samlet set. Især eksporten til Tyskland er faldet markant i 2018 for både juletræer og klippegrønt, mens nye Sydøsteuropæiske markeder har vist fremgang for især juletræer. Det lavere udbud af klippegrønt udmønter sig nu i stigende eksportpriser.

Læs artiklen