Sæsonfordeling af gødning

Formidling

Forfatter(e): Adam Kofoed Månsson & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 113

År: 2020

Side(r): 38-41

Artikel/abstract:

I 2019 etablerede Danske Juletræer et 3-årigt projekt til at belyse, hvornår på året gødning med fordel kan tilføres nordmannsgran. Der tilføres gødning alene i foråret, alene om sommeren eller alene i efteråret samt i kombinationer heraf med samme kvælstofmængde og gødningstype. Resultaterne efter det første år viser variationer mellem behandlingerne, men det er endnu for tidligt at konkludere og give anbefalinger.

Læs artiklen