Eksporten af juletræer og klippegrønt i 2019

Formidling

Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 114

År: 2020

Side(r): 4-8

Artikel/abstract:

Eksporten af juletræer og klippegrønt var i 2019 mængdemæssigt større end i 2018, og der er opnået bedre priser på klippegrønt, mens juletræer er eksporteret til lavere priser.

Den samlede eksportværdi er dog steget for andet år i træk og er nu igen nået op over 1 milliard kroner. Især eksporten af juletræer til Polen, Frankrig og Tyskland viser klare stigninger, mens eksporten til Norge er gået markant tilbage. Det lavere udbud af klippegrønt udmønter sig nu i stigende eksportpriser, og Polen aftager stigende mængder, mens Holland er gået tilbage.

Læs artiklen