Næringsstoffer i nålene varierer gennem året

Formidling

Forfatter(e): Bjarke Veirskov

Publikation: Nåledrys nr. 114

År: 2020

Side(r): 34-41

Artikel/abstract:

Forskningsprojekt undersøger, hvordan juletræer optager og fordeler næringsstoffer. Det har afgørende betydning for træernes udseende.

Det er fx normalt, at sensommergødske med N for at optimere grønfarvning af nålene. Men måske er det mikronæringsstoffer og ikke kvælstof i sig selv, som sikrer grønfarvning om efteråret.

Læs artiklen