Svovl - mangel eller tilstrækkelighed i nordmannsgranjuletræer

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 114

År: 2020

Side(r): 42-50

Artikel/abstract:

Den betydelige luftforurening med svovl i 70’erne, 80’erne og 90’erne betød, at juletræerne dengang aldrig manglede svovl. Siden 80’erne er svovlnedfaldet imidlertid mindsket 60 - 70 %. Juletræer har kun et mindre behov for svovl med en gennemsnitlig optagelse på 4 - 7 kg svovl pr. ha - noget mindre end svovlnedfaldet i juletræer, som i dag er på mere end 8,5 kg svovl pr. ha. Optagelsen af svovl vokser markant med træernes alder fra omtrent 0,5 kg S/ha i nyplantninger til over 9 kg S pr. ha i årene op mod afdrift. I dagens juletræsproduktion er svovlbehovet mere end opfyldt gennem brug af Kumulus S, kieserit og gødning, men svovlbehovet vokser med kvælstoftilførslen.

Læs artiklen