Gødningsmodellen Op10mal

Formidling

Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 115

År: 2021

Side(r): 10-16

Artikel/abstract:

Danske Juletræers gødningsmodel for nordmannsgrankulturer er blevet opgraderet med et tidssvarende biomassemodul gennem en tilpasning til nutidens vækst- og formregulering. Modellen bestemmer gødningsbehovet, bl.a. på baggrund af beregning af næringsstofoptag og atmosfæriske nedfald, men den belyser også betydningen af planteafstand, sporprocent, Kumulus S og fjernelse af rødder for størrelsen af gødningsbehovet. Som noget nyt integreres også kieserittilførslen. Modellens klima- og jordmodel gør, at den kan anvendes overalt i Danmark

Læs artiklen